#nguồn nhân lực

Nghệ An: "Tân Kỳ cần chuẩn bị tốt nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp"

Nghệ An: "Tân Kỳ cần chuẩn bị tốt nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp"

Đó là một trong những nội dung được nêu rõ trong Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tân Kỳ vừa qua...

Nhật Bản tìm cách thu hút nhân tài nước ngoài đến làm việc tại các thành phố nhỏ

Nhật Bản tìm cách thu hút nhân tài nước ngoài đến làm việc tại các thành phố nhỏ

Chính phủ Nhật Bản đang cố gắng tạo điều kiện để tăng cường tuyển dụng nguồn nhân lực từ nước ngoài trong bối cảnh hậu Covid.

Phê duyệt Đề án đào tạo nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Phê duyệt Đề án đào tạo nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Doanh nghiệp Nhật Bản chú trọng nhiều hơn vào đầu tư nguồn nhân lực

Doanh nghiệp Nhật Bản chú trọng nhiều hơn vào đầu tư nguồn nhân lực

Trong thời đại số hóa đang nổi lên này, sự sáng tạo của nhân viên có thể tạo ra chất lượng dịch vụ cạnh tranh cho mọi doanh nghiệp.