# Giải Golf tranh Cup Doanh nghiệp & Hội nhập phía Bắc năm 2020