#Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ

Doanh nhân Bình Phước vận động 5,2 tỷ đồng “tiếp lửa” người yếu thế

Doanh nhân Bình Phước vận động 5,2 tỷ đồng “tiếp lửa” người yếu thế

Trong 5 năm (2015 - 2020), cộng đồng doanh nghiệp trẻ tại Bình Phước đã tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội bằng việc góp 5,2 tỷ đồng để hỗ trợ người yếu thế. Đó là thông tin vừa mới được công bố trong Báo cáo nhiệm kỳ tại Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ (DNT) tỉnh Bình Phước lần thứ V diễn ra tại Khách sạn Bombo, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.