#can thiệp bào thai

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Áp dụng chuyên ngành đặc biệt “giải cứu” bào thai

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Áp dụng chuyên ngành đặc biệt “giải cứu” bào thai

Theo thống kê, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 41.000 trẻ mắc dị tật, trong đó trẻ mắc dị tật nặng khoảng 20.000 trẻ, tức là cứ khoảng 30 phút sẽ có một trẻ dị tật nặng ra đời. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phần lớn những dị tật này đều có thể được phát hiện bằng những phương pháp sàng lọc, chẩn đoán hiện đại, các bác sĩ có thể tiến hành can thiệp bào thai, xử lý những tổn thương cho những bào thai khi đang còn nằm trong bụng mẹ.