#doanh nghiệp khởi nghiệp

Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyển đổi số trên nền tảng TMĐT

Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyển đổi số trên nền tảng TMĐT

Chuyển đổi số trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) giúp doanh nghiệp (DN) có thể tiếp cận các thị trường lớn một cách rõ ràng. Xét trên phạm vi toàn cầu, thương mại điện tử xuyên biên giới tăng trưởng nhanh và trở thành xu thế nổi bật của thương mại điện tử trong những năm gần đây. Và đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này.

Giải trí - truyền thông: Lĩnh vực mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

Giải trí - truyền thông: Lĩnh vực mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

Ngày 26/11 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, MVV Academy đã hợp tác với Bộ Khoa Học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giải trí - truyền thông trong khuôn khổ của TechFest 2020.