#liên kết vùng

TP.HCM: Dự thảo đối tượng được đi lại liên tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Tây Ninh

TP.HCM: Dự thảo đối tượng được đi lại liên tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Tây Ninh

UBND TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh đã có buổi làm việc về liên kết vùng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế giữa TP.HCM và cảnh tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thống nhất TP.HCM làm đầu mối xây dựng dự thảo phương án tổ chức giao thông cho một số đối tượng có nhu cầu lưu thông thường xuyên giữa TP và các tỉnh trong giai đoạn hiện nay, khi chưa kiểm soát dịch bệnh hoàn toàn.

Chính Phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Chính Phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành mới đây đã ký Quyết định số 313/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.