#hoạt động M&A

Thị trường năng lượng tái tạo thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Thị trường năng lượng tái tạo thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Hàng loạt dự án năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường gồm điện mặt trời, điện gió, điện LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng)… được đầu tư. Nhiều chuyên gia kỳ vọng hoạt động M&A trong lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ bắt đầu thu hút được nhiều lợi nhuận trong những năm tới.