#nợ xấu

 • Nợ xấu của nhiều công ty tài chính tiêu dùng tăng mạnh

  Nợ xấu của nhiều công ty tài chính tiêu dùng tăng mạnh

  10:40 30/08
 • Gánh nặng nợ xấu có ảnh hưởng lên khả năng phục hồi kinh tế?

  Gánh nặng nợ xấu có ảnh hưởng lên khả năng phục hồi kinh tế?

  16:24 11/10
 • Nợ xấu tăng nhưng vẫn chưa đúng thực chất

  Nợ xấu tăng nhưng vẫn chưa đúng thực chất

  08:49 10/08
 • Sắp khai trương Sàn mua bán nợ xấu

  Sắp khai trương Sàn mua bán nợ xấu

  10:58 26/06
 • Cần luật hoá Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

  Cần luật hoá Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

  15:24 24/06
 • Nợ xấu đã bớt xấu

  Nợ xấu đã bớt xấu

  00:00 12/10
 • 300.000 tỷ đồng và nỗi lo nợ khó đòi

  300.000 tỷ đồng và nỗi lo nợ khó đòi

  00:00 12/10
 • NHNN đã có kế hoạch hành động cho Đề án về xử lý nợ xấu

  NHNN đã có kế hoạch hành động cho Đề án về xử lý nợ xấu

  22:38 09/08
 • Đặt mục tiêu đưa nợ xấu toàn hệ thống về dưới mức 3%

  Đặt mục tiêu đưa nợ xấu toàn hệ thống về dưới mức 3%

  22:45 24/06
 • Ngân hàng chật vật xử lý nợ xấu

  Ngân hàng chật vật xử lý nợ xấu

  23:55 03/06
 • Nợ xấu của nhiều ngân hàng tăng mạnh

  Nợ xấu của nhiều ngân hàng tăng mạnh

  16:01 11/11
Xem thêm