#tiêu dùng xanh

“Tiêu dùng xanh” sẽ nâng cao sức chống chịu sau COVID-19?

“Tiêu dùng xanh” sẽ nâng cao sức chống chịu sau COVID-19?

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện “mục tiêu kép”, song yêu cầu tiếp tục nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế vẫn hiện hữu. Theo đó, bên cạnh việc cần thúc đẩy cải cách kinh tế mạnh mẽ hơn ngay tại thời điểm này, thay vì chờ đến khi kết thúc đại dịch thì việc phát triển “tiêu dùng xanh” sẽ tạo ra một cơ hội phát triển nhanh chóng, mở rộng thị phần, cũng như tranh thủ được sự hỗ trợ của Chính phủ dành cho doanh nghiệp.