#Dự án KĐT sinh thái Cửu Long

Hòa Bình: Dự án KĐT sinh thái Cửu Long có phải đối mặt với “voi trắng”?

Hòa Bình: Dự án KĐT sinh thái Cửu Long có phải đối mặt với “voi trắng”?

Trong văn hóa Thái Lan, voi trắng ám chỉ tài sản mà chi phí duy trì vượt quá giá trị mang lại. Năm 2017, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số sai phạm của Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long. Trong đó, điển hình là tiến độ thực hiện dự án chậm 03 năm 6 tháng so với Giấy chứng nhận đầu tư. Điều này khiến dư luận ví von đặt câu hỏi: Liệu Dự án KĐT sinh thái và dịch vụ Cửu Long hiện nay có phải đối mặt với “voi trắng”?