#Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Áp dụng chuyên ngành đặc biệt “giải cứu” bào thai

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Áp dụng chuyên ngành đặc biệt “giải cứu” bào thai

Theo thống kê, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 41.000 trẻ mắc dị tật, trong đó trẻ mắc dị tật nặng khoảng 20.000 trẻ, tức là cứ khoảng 30 phút sẽ có một trẻ dị tật nặng ra đời. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phần lớn những dị tật này đều có thể được phát hiện bằng những phương pháp sàng lọc, chẩn đoán hiện đại, các bác sĩ có thể tiến hành can thiệp bào thai, xử lý những tổn thương cho những bào thai khi đang còn nằm trong bụng mẹ.

Đấu thầu tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Câu chuyện “khách quen” liên tục trúng thầu

Đấu thầu tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Câu chuyện “khách quen” liên tục trúng thầu

Hàng loạt gói thầu giá trị lớn do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội làm chủ đầu tư được ông Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu, có hiện tượng phổ biến là doanh nghiệp thường xuyên trúng thầu hay tỷ lệ tiết kiệm “có cũng như không”, thậm chí không tiết kiệm được một đồng vốn nào khiến dư luận hoài nghi về tính minh bạch, hiệu quả trong công tác đầu tư công tại đơn vị này.