#Công ty Điện lực Thái Nguyên

Công ty Điện lực Thái Nguyên: Một số dấu hiệu bất thường trong hoạt động đấu thầu?

Công ty Điện lực Thái Nguyên: Một số dấu hiệu bất thường trong hoạt động đấu thầu?

Thời gian qua, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập đã thực hiện nhiều bài viết chuyên sâu về những tồn tại, bất cập trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án mua sắm trang thiết bị - công trình đầu tư xây dựng từ nguồn chi ngân sách nhà nước tại nhiều địa phương, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác đấu thầu, đồng thời kiến nghị đến các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm, được dư luận bạn đọc quan tâm.