#Trạm biến áp Minh Khai

Công Ty CP Xây Lắp Điện Thành An: Tâm và Tín nâng bước thành công

Công Ty CP Xây Lắp Điện Thành An: Tâm và Tín nâng bước thành công

Công ty CP Xây lắp điện Thành An được thành lập năm 2008 với số vốn ít ỏi, nhưng bằng sự đam mê, trí tuệ và sự tận tâm, giữ chữ Tín với khách hàng, doanh nhân Nguyễn Văn Huynh đã đưa Công ty CP Xây lắp điện Thành An trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong ngành thi công, xây lắp điện. Lý giải về thành công của doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Văn Huynh -Tổng Giám đốc Công ty nói ngắn gọn: Chữ Tâm và chữ Tín giúp chúng tôi thành công