#doanh nghiệp công nghệ số

"Make in Viet Nam" để làm chủ công nghệ và trở nên cường thịnh

"Make in Viet Nam" để làm chủ công nghệ và trở nên cường thịnh

Năm 2021 được hứa hẹn là một năm phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, một năm với nhiều và rất nhiều sản phẩm Make in Vietnam.

Doanh nghiệp công nghệ số cần đi đầu, tạo đột phá trong thực hiện chiến lược “Make in Vietnam"

Doanh nghiệp công nghệ số cần đi đầu, tạo đột phá trong thực hiện chiến lược “Make in Vietnam"

Khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thị trường gần 100 triệu người và các bài toán đặc thù của Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục, tài chính, tài nguyên, môi trường… chính là tiền đề thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) công nghệ số Việt Nam lớn mạnh và vươn ra thế giới…

Tương lai của ngân hàng là... doanh nghiệp công nghệ số

Tương lai của ngân hàng là... doanh nghiệp công nghệ số

Ngân hàng có thể trở thành công ty công nghệ bằng cách hợp tác với chính các công ty công nghệ, ví dụ như các doanh nghiệp viễn thông để tạo ra không gian tăng trưởng mới.