#bản quyền âm nhạc

Mua bán bản quyền âm nhạc: Kênh đầu tư hấp dẫn tạo ra lợi nhuận "khủng"

Mua bán bản quyền âm nhạc: Kênh đầu tư hấp dẫn tạo ra lợi nhuận "khủng"

Trên tờ The Guardian, Merck Mercuriadis - người sáng lập Hipgnosis mô tả: “Việc đầu tư vào tiền bản quyền âm nhạc là cuộc đặt cược tốt hơn vàng hoặc dầu, vì bản chất của chúng là tạo ra lợi nhuận và thậm chí không bị gián đoạn khi các ngành kinh tế khác gặp khó khăn”.

Lỗ hổng bản quyền âm nhạc: Vá chỗ nọ lại hổng chỗ kia

Lỗ hổng bản quyền âm nhạc: Vá chỗ nọ lại hổng chỗ kia

Hành lang pháp lý bảo vệ bản quyền cũng như những tổ chức đứng ra đại diện bảo vệ quyền tác giả âm nhạc trong nước đã được thiết lập khá đầy đủ. Nhưng trên thực tế vẫn liên tục diễn ra các vụ việc đạo, nhái, ăn cắp, xài chùa... các tác phẩm âm nhạc, khiến chủ sở hữu tác phẩm và công chúng vô cùng bức xúc.