#Kim Nam Group

Viện Khoa học Quản trị doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam tổ chức Hội thảo tái cấu trúc toàn diện

Viện Khoa học Quản trị doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam tổ chức Hội thảo tái cấu trúc toàn diện

Viện Khoa học Quản trị doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam tổ chức chương trình giúp doanh nghiệp chuyển hoá cơ hội mới, hoạch định chiến lược phát triển bền vững.

Hội thảo Tái cấu trúc doanh nghiệp toàn diện

Hội thảo Tái cấu trúc doanh nghiệp toàn diện

Viện Khoa học Quản trị doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam tổ chức chương trình giúp doanh nghiệp chuyển hoá cơ hội mới, hoạch định chiến lược phát triển bền vững

Chủ tịch Kim Nam Group Nguyễn Kim Hùng đón tiếp và làm việc với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số

Chủ tịch Kim Nam Group Nguyễn Kim Hùng đón tiếp và làm việc với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số

Ngày 24/09/2020, tại Hà Nội, ông Nguyễn Kim Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam, Phó Viện trưởng Viện khoa học quản trị nhỏ và vừa Việt Nam đã có buổi tiếp đón và làm việc với Cục thương mại điện tử và kinh tế số Bộ công thương do ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng cục thương mại điện tử và kinh tế số làm trưởng đoàn.

Chiến lược Vốn và tài chính doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới

Chiến lược Vốn và tài chính doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Công ty VERCO tổ chức lễ ra mắt khóa huấn luyện: “Capital & Financial Strategy In the New-normal – Chiến lược Vốn và tài chính doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới” với mục tiêu chuyển hóa lợi thế từ hiệp định EVFTA & CPTPP, đưa doanh nghiệp Việt dẫn đầu chuỗi cung ứng.