#Công ty VERCO

Chiến lược Vốn và tài chính doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới

Chiến lược Vốn và tài chính doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Công ty VERCO tổ chức lễ ra mắt khóa huấn luyện: “Capital & Financial Strategy In the New-normal – Chiến lược Vốn và tài chính doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới” với mục tiêu chuyển hóa lợi thế từ hiệp định EVFTA & CPTPP, đưa doanh nghiệp Việt dẫn đầu chuỗi cung ứng.