#Nghị quyết số 116/2020/QH14

TS. Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch VINASME: Giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp là đúng đắn và cần thiết

TS. Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch VINASME: Giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp là đúng đắn và cần thiết

Trong bối cảnh khó khăn do tác động của COVID -19, Nghị quyết của Quốc hội về giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực giúp doanh nghiệp (DN) tiếp thêm động lực hoạt động. Để các DN hiểu rõ hơn Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.