#hỗ trợ doanh nghiệp

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) triển khai gói tín dụng bằng 80% mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) triển khai gói tín dụng bằng 80% mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại

SMEDF là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ được vay vốn với mức lãi suất bằng 80% mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại.

Châu Âu gánh khoản nợ chồng chất khi kéo dài thời gian hỗ trợ cho các doanh nghiệp

Châu Âu gánh khoản nợ chồng chất khi kéo dài thời gian hỗ trợ cho các doanh nghiệp

Một số biện pháp sẽ gây thêm gánh nặng cho các chính phủ, vốn chứng kiến nợ đã tăng vọt kể từ năm ngoái lên mức cao hơn trong cuộc khủng hoảng nợ công diễn ra vào năm 2011.