#chống tham nhũng

Đại diện Hà Tĩnh được vinh danh tại Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Đại diện Hà Tĩnh được vinh danh tại Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Đại diện duy nhất của Hà Tĩnh giành giải thưởng cá nhân tại Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ triển khai.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - chủ động từ gốc

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - chủ động từ gốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 32-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thay thế Quy định số 211-QĐ/TW ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư: Chống tham nhũng, vẫn còn tình trạng cấp dưới ỷ lại cấp trên

Tổng Bí thư: Chống tham nhũng, vẫn còn tình trạng cấp dưới ỷ lại cấp trên

Tổng Bí thư chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong thời gian qua như vẫn còn một số vụ án, vụ việc chưa đảm bảo đúng tiến độ, tình trạng cấp dưới ỷ lại cấp trên.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội Trung ương 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 7/10. Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.