#khôi phục nền kinh tế

Nguy cơ COVID-19 trở lại: Mục tiêu tăng trưởng GDP không còn quá quan trọng

Nguy cơ COVID-19 trở lại: Mục tiêu tăng trưởng GDP không còn quá quan trọng

Trong tất cả các giải pháp để khôi phục nền kinh tế, giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là tiếp tục phòng chống dịch, ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ 2 quay lại. Điều này mới giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, người lao động có việc làm.

Nỗ lực khôi phục nền kinh tế một cách mạnh mẽ

Nỗ lực khôi phục nền kinh tế một cách mạnh mẽ

Hai tháng sau khi Việt Nam bước ra khỏi vùng dịch, Chính phủ đã đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, cùng với đó là sự nỗ lực của cộng đồng DN, nhờ đó kinh tế Việt Nam bước đầu có những tín hiệu tích cực.

Singapore 'tìm kiếm lại linh hồn' của nền kinh tế khi các ca nhiễm COVID tăng mạnh

Singapore 'tìm kiếm lại linh hồn' của nền kinh tế khi các ca nhiễm COVID tăng mạnh

Ngay cả khi vắc xin giúp thành phố đề ra kế hoạch "Sống chung với COVID-19", những câu hỏi về một chiến lược phát triển dài hạn vẫn được đặt ra.