#Công ty Kim Oanh

TP. Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp lao đao vì đầu tư trên 1.300 tỷ đồng mua tài sản đấu giá

TP. Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp lao đao vì đầu tư trên 1.300 tỷ đồng mua tài sản đấu giá

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh) có địa chỉ tại Quận I (TP. Hồ Chí Minh) đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan báo chí phản ánh về việc, công ty này đã đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng để mua tài sản bán đấu giá từ Công ty Cổ phần đấu giá Nam Sài Gòn, nhằm “giải cứu” món nợ xấu khổng lồ hơn 1.000 tỷ đồng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Phú (gọi tắt là Công ty Thiên Phú) đang mắc nợ xấu tại Agribank chi nhánh Chợ Lớn.