#Đại hội đảng bộ

Quảng Ninh: Đại hội  Đảng bộ thành phố Móng Cái

Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái

Đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ thành phố Móng Cái tiến hành đại hội điểm Đảng bộ lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 2 ngày 19 và 20/5/2020 đại hội thành công tốt đẹp mở ra nhiệm kỳ mới gồm 41 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Lê Văn Ánh tái đắc cử Bí thư thành ủy, các đại biểu đã thông qua đại hội, tạo động lực mới tiếp tục phát triển toàn diện kinh tế chính trị của thành phố nơi địa đầu Tổ Quốc.