#khôi phục kinh tế

Khôi phục mạnh mẽ hoạt động sản xuất và thương mại

Khôi phục mạnh mẽ hoạt động sản xuất và thương mại

Khi dịch bệnh dần được kiểm soát, các địa phương đang khôi phục mạnh mẽ hoạt động sản xuất và thương mại nhằm đón đầu những cơ hội ở quý cuối cùng của năm.

Ngành hàng không khôi phục “mạch máu” nền kinh tế

Ngành hàng không khôi phục “mạch máu” nền kinh tế

Sau khi ngành hàng không được tái khởi động, số liệu cho thấy trong thời gian vừa qua, sản lượng vận chuyển hàng không đã tăng mạnh so với giai đoạn thấp điểm vì giãn cách xã hội.

Hỗ trợ doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19: Đừng để “đầu voi đuôi chuột”

Hỗ trợ doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19: Đừng để “đầu voi đuôi chuột”

Khôi phục kinh tế, tạo điều kiện để DN thoát khỏi khó khăn khăn bằng các giải pháp hỗ trợ tài chính đã được Chính phủ đặt lên hàng đầu. Vậy nhưng đến nay, doanh nghiệp hầu như chưa nhận được tiền từ các ngân hàng thương mại.

Thủ tướng đặt hàng các nhà khoa học, các trí thức nhiều đề tài quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Thủ tướng đặt hàng các nhà khoa học, các trí thức nhiều đề tài quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu tại Hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ nhiều trăn trở, suy nghĩ để phát huy hơn nữa nguồn tài nguyên trí tuệ của đất nước. Ông nhấn mạnh, chúng ta phải có nhận thức mới, tư duy khoa học mới gắn với những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn đời sống, nhất là đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.