#công nghiệp phụ trợ

VinGroup toan tính thế nào khi phát triển mạng lưới công nghiệp phụ trợ

VinGroup toan tính thế nào khi phát triển mạng lưới công nghiệp phụ trợ

Ngoài đón sóng chuyển dịch đầu tư, mảng kinh doanh mới còn là bước tạo đà cho VinFast, với tham gia bất động sản công nghiệp

Công nghiệp phụ trợ trước ngã ba đường

Công nghiệp phụ trợ trước ngã ba đường

Dòng vốn nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phụ trợ mở rộng sản xuất. Nhưng, cơ hội đó chỉ đến với doanh nghiệp “môn đăng hậu đối”.

Công nghiệp phụ trợ đầy ắp đơn hàng giữa dịch bệnh

Công nghiệp phụ trợ đầy ắp đơn hàng giữa dịch bệnh

Trong khi nhiều ngành hàng điêu đứng vì COVID-19, ngành công nghiệp hỗ trợ lại chứng kiến đơn hàng gia tăng.