#hoằng hóa

Hoằng Hóa, Thanh Hóa: 1.188 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế phòng chống dịch covid-19

Hoằng Hóa, Thanh Hóa: 1.188 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế phòng chống dịch covid-19

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hoằng Hóa, hiện nay huyện đang kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, trong ngày 25/2/2021, huyện không ghi nhận trường họp F1 liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Ủng hộ gần 400 triệu đồng phòng, chống dịch Covid -19

Hiệp hội Doanh nghiệp Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Ủng hộ gần 400 triệu đồng phòng, chống dịch Covid -19

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam về tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 góp phần cùng Đảng, Nhà nước phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân, Hiệp hội doanh nghiệp huyện Hoằng Hóa đã tham gia ủng hộ, chung tay cùng xã hội phòng chống đại dịch. Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, nêu cao tinh thần “Doanh nhân - Người lính thời bình”, đến thời điểm hiện tại, Hiệp hiệp Doanh nghiệp huyện Hoằng Hoá đã ủng hộ được gần 400 triệu đồng tiền mặt để phòng chống dịch bệnh.