#covid - 19

Điểm lại những doanh nghiệp ủng hộ tiền tỷ cho Nghệ An phòng, chống dịch Covid  - 19

Điểm lại những doanh nghiệp ủng hộ tiền tỷ cho Nghệ An phòng, chống dịch Covid - 19

Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ tiền tỷ cho Nghệ An để phòng, chống dịch Covid – 19. Theo đó, Nghệ An đã trở thành địa phương đứng thứ 3 của cả nước trong công tác vận động, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân cho "chiến dịch chống giặc Covid – 19”

Covid-19 làm phát sinh thêm khó khăn trong giao dịch bất động sản

Covid-19 làm phát sinh thêm khó khăn trong giao dịch bất động sản

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt trong đời sống xã hội, nhiều chủ thể bị ảnh hưởng do phát sinh những cản trở, khó khăn và các tổn thất về kinh tế. Trong giao dịch bất động sản cũng nảy sinh một số rắc rối về pháp lý vì dịch bệnh.

Đại dịch COVID-19 tác động ra sao đến ngành ô tô Việt?

Đại dịch COVID-19 tác động ra sao đến ngành ô tô Việt?

Toyota, Honda, Ford,... chịu tác động ra sao trước đại dịch COVID-19?