#lễ khánh thành

Học viện Chính trị Quốc gia HCM: Lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ khó khăn với học sinh vùng cao

Học viện Chính trị Quốc gia HCM: Lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ khó khăn với học sinh vùng cao

Ngày 27/11/2020, lớp Cao cấp lý luận chính trị K70.B08 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có chuyến đi nghiên cứu thực tế tại Lạng Sơn và tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao điểm trường tại Bản Piềng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn do UBND huyện Đình Lập tổ chức. Tổng kinh phí xây dựng điểm trường 600 triệu đồng, do các học viên của lớp quyên góp cùng 02 nhà tài trợ là Ngân hàng Vietcombank và Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập.

Khánh thành và bàn giao công trình điểm trường Dộc Máy - Trường Tiểu học xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn

Khánh thành và bàn giao công trình điểm trường Dộc Máy - Trường Tiểu học xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và con em dân tộc thiểu số, sáng ngày 01/12/2019, tại huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn cùng Nhà tài trợ Quỹ Nhịp cầu Nhật Việt tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình lớp học Điểm trường Dộc Máy - Trường tiểu học xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.