#khoản vay

Mập mờ các khoản vay margin

Mập mờ các khoản vay margin

Tính chất tài sản lưu động liên tục khiến các khoản vay ký quỹ (margin) có thể biến đổi mạnh dẫn đến gặp khó khăn trong công tác công bố thông tin chuẩn của các báo cáo tài chính. Vấn đề đặt ra là phải làm sao minh bạch hơn trong thuyết minh các khoản trích lập dự phòng đối với các công ty chứng khoán.

Châu Âu gánh khoản nợ chồng chất khi kéo dài thời gian hỗ trợ cho các doanh nghiệp

Châu Âu gánh khoản nợ chồng chất khi kéo dài thời gian hỗ trợ cho các doanh nghiệp

Một số biện pháp sẽ gây thêm gánh nặng cho các chính phủ, vốn chứng kiến nợ đã tăng vọt kể từ năm ngoái lên mức cao hơn trong cuộc khủng hoảng nợ công diễn ra vào năm 2011.