#MTA Hanoi 2019

MTA Hanoi 2019 – Bắt kịp thời đại “thế giới phẳng 4.0”  cho ngành sản xuất chế tạo Việt Nam

MTA Hanoi 2019 – Bắt kịp thời đại “thế giới phẳng 4.0” cho ngành sản xuất chế tạo Việt Nam

Trước những tác động mạnh mẽ của làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp cơ khí tại Việt Nam sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức trong việc cải tiến và chịu áp lực cạnh tranh lớn đến từ các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong khuôn khổ sự kiện trước thềm triển lãm MTA Hanoi 2019, Hội thảo chuyên đề: “Bắt kịp thời đại “Thế giới phẳng 4.0” cho ngành sản xuất chế tạo tại Việt Nam” – diễn ra vào ngày 19/9/ 2019 tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh sẽ giúp doanh nghiệp tự tin làm chủ công cuộc đổi mới của Cách mạng công nghệ 4.0.