#góp vốn

Đồng Nai- “vụ án Tình- Sương”: HĐXX “lơ” pháp nhân Công ty “nhắm” cá nhân tuyên án?

Đồng Nai- “vụ án Tình- Sương”: HĐXX “lơ” pháp nhân Công ty “nhắm” cá nhân tuyên án?

Các bị hại cho rằng, việc góp tiền làm dự án trực tiếp qua Công ty Sài Gòn Cây Cảnh, không liên quan đến cá nhân vợ chồng Tình, Sương và hợp đồng này không phải là hợp đồng mua bán đất. Qúa trình xét xử, luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đã đề nghị HĐXX làm rõ những điểm khuất tất trong bản cáo trạng của VKS. Thế nhưng, dường như bỏ qua tất cả, HĐXX vẫn tuyên án vợ chồng Tình, Sương hàng chục năm tù. Một tình tiết hết sức quan trọng là HĐXX không hề đếm xỉa gì đến Công ty Sài Gòn Cây Cảnh, đơn vị trực tiếp nhận tiền của bị hại.

Bất động sản Phát Đạt chi gần 86 tỷ đồng góp vốn vào công ty con

Bất động sản Phát Đạt chi gần 86 tỷ đồng góp vốn vào công ty con

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con là Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt.