#UBND tỉnh Bình Dương

Bình Dương: Hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Bình Dương: Hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Theo cổng thông tin điện tử Bình Dương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bình Dương: Cơ quan chức năng xử lý có lệ hay bất lực trước các doanh nghiệp phạm pháp?

Bình Dương: Cơ quan chức năng xử lý có lệ hay bất lực trước các doanh nghiệp phạm pháp?

Công trình lấn sông Sài Gòn đã tồn tại nhiều năm nay, qua nhiều cấp xử lý, tuy nhiên đến nay các công trình này vẫn tồn tại, thậm chí bành trướng mà chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Dư luận ngoài nghi về việc doanh nghiệp được “chống lưng” hay cơ quan chức năng bất lực trước các doanh nghiệp này?