#đề án

Thanh Hóa: Lập kế hoạch bảo vệ rừng tại huyện Như Thanh giai đoạn 2021- 2030

Thanh Hóa: Lập kế hoạch bảo vệ rừng tại huyện Như Thanh giai đoạn 2021- 2030

Nhằm mục đích bảo vệ và khai thác có hiệu quả diện tích rừng hiện có tại Như Thanh, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 áp dụng cho địa phương này.

Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn Thanh Hóa

Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn Thanh Hóa

Ngày 27/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2820/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Thanh Hóa phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 thành lập mới 15.000 doanh nghiệp

Thanh Hóa phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 thành lập mới 15.000 doanh nghiệp

Để tiếp tục hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã cho ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; trong đó phấn đấu sẽ thành lập được 15.000 doanh nghiệp.