#quốc phòng

Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất

Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 16 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Dự kiến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài 112km

Dự kiến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài 112km

Theo nghiên cứu tiền khả thi, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài 112 km sẽ có 6 làn xe cao tốc với tốc độ 100km/h, tổng mức đầu tư dự kiến 94.127 tỉ đồng, chỉ tiêu xây dựng 1km đường 94,69 tỉ đồng/km.