#ATIGA

Chính thức bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mía đường

Chính thức bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mía đường

Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 01/01/2020, Việt Nam sẽ chính thức xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường từ ASEAN.

Ngành mía đường tìm đường thoát

Ngành mía đường tìm đường thoát

Tình trạng buôn lậu, sự thâm nhập của đường lỏng, chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ và đặc biệt là hạn chót hội nhập ATIGA (Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN) sắp tới sẽ là trở ngại cho ngành mía đường trong niên vụ tới.