#Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Fintech,

  • Tập đoàn BRG, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Sumitomo và Ngân hàng SeABank trao thỏa thuận hợp tác

    Tập đoàn BRG, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Sumitomo và Ngân hàng SeABank trao thỏa thuận hợp tác

    00:00 12/10