#lấn sông

Bình Dương: Cơ quan chức năng xử lý có lệ hay bất lực trước các doanh nghiệp phạm pháp?

Bình Dương: Cơ quan chức năng xử lý có lệ hay bất lực trước các doanh nghiệp phạm pháp?

Công trình lấn sông Sài Gòn đã tồn tại nhiều năm nay, qua nhiều cấp xử lý, tuy nhiên đến nay các công trình này vẫn tồn tại, thậm chí bành trướng mà chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Dư luận ngoài nghi về việc doanh nghiệp được “chống lưng” hay cơ quan chức năng bất lực trước các doanh nghiệp này?

Dự án Marina Tower (Bình Dương): Lấn rạch nghiêm trọng, cơ quan chức năng “bó tay”?

Dự án Marina Tower (Bình Dương): Lấn rạch nghiêm trọng, cơ quan chức năng “bó tay”?

Theo các văn bản của cơ quan chức năng từ cấp phường tới cấp thị xã, tỉnh Bình Dương thể hiện công trình xây dựng Dự án Marina Tower đã lấn giữa lòng rạch Cầu Kênh (rạch Thầy Năm). Hiện trạng thực tế cho thấy, công trình xây dựng nằm sát kênh, có dấu hiệu xâm lấn hành lang bảo vệ an toàn đường sông.