#xuất siêu

Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng

Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng

Khu vực kinh tế trong nước vẫn tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xuất nhập khẩu khi kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu 8 tháng đều tăng so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu đạt 60,80 tỷ USD, tăng cao 15,3%; nhập khẩu đạt 72,05 tỷ USD, tăng 2,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng ước tính xuất siêu 11,9 tỷ USD.

Cả nước xuất siêu hơn 3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Cả nước xuất siêu hơn 3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,7 % và nhập khẩu tăng 2,1 % so với cùng kỳ năm 2019; cả nước xuất siêu 3,05 tỷ USD.

Hướng tới hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2020: Tiếp đà thắng lợi

Hướng tới hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2020: Tiếp đà thắng lợi

Nền kinh tế đang hướng tới hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, trong đó lĩnh vực xuất, nhập khẩu dự kiến đạt kim ngạch 500 tỷ USD trong năm nay. Đặc biệt, xuất khẩu tăng trưởng liên tục, xác lập tầm mức mới với giá trị xuất siêu đạt 11 tỷ USD, qua đó tạo sự lành mạnh trong cán cân thương mại và tiếp đà thắng lợi cho thời gian tới, trước mắt là năm 2020.

Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2019

Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2019

Trong kỳ 2 tháng 7/2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 809 triệu USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 lên 1,7 tỷ USD.

Duy trì vị thế xuất siêu

Duy trì vị thế xuất siêu

Kết thúc 7 tháng năm 2019, nền kinh tế thu được kết quả khả quan, nhất là về lĩnh vực xuất khẩu. Tính chung, Việt Nam đã xuất siêu 1,8 tỷ USD giá trị hàng hóa và thực tế đó chứng tỏ sức vươn đáng ghi nhận. Vấn đề đặt ra là cần duy trì tăng trưởng xuất khẩu từ nay đến hết năm để bảo đảm vị thế xuất siêu trong giao thương quốc tế.

27 nhóm hàng xuất khẩu “tỷ đô” giúp Việt Nam đạt kỷ lục mới về xuất siêu

27 nhóm hàng xuất khẩu “tỷ đô” giúp Việt Nam đạt kỷ lục mới về xuất siêu

11 tháng đầu năm, Việt Nam đã thặng dư thương mại tới 7,4 tỷ USD. Con số này sẽ hỗ trợ tích cực cho cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam, cũng như đóng góp cho dự trữ ngoại hối.