#Harvard Business School

Sinh viên Harvard Business  tham quan  Tân Hiệp Phát, khởi động chương trình FIELD Global Immersion

Sinh viên Harvard Business tham quan Tân Hiệp Phát, khởi động chương trình FIELD Global Immersion

Vừa qua, sáu sinh viên trong số sinh viên đến từ trường kinh doanh Harvard Business School đã có chuyến tham quan tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát để tìm hiểu về quy trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh và có buổi trình bày bài thuyết trình với Tổng Giám đốc Tập đoàn về những nghiên cứu của họ trong thị trường sữa đậu nành Việt Nam.

Home Credit hợp tác cùng Harvard Business School trong chương trình “Field Global Immersion”

Home Credit hợp tác cùng Harvard Business School trong chương trình “Field Global Immersion”

Trong tháng 5 vừa qua, Home Credit đã đón đoàn sinh viên từ Harvard Business School (Trường Kinh doanh Harvard) đến nghiên cứu thực tiễn kéo dài một tuần trong chương trình “FIELD Global Immersion”. Home Credit cũng thuộc một trong 157 doanh nghiệp đối tác của Harvard Business School tại 13 quốc gia trên toàn thế giới. Đã có hơn 920 sinh viên Harvard tham gia vào các dự án thực tiễn tại các doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu. Tại Việt Nam, Home Credit là đối tác duy nhất của trường trong lĩnh vực tài chính cá nhân.