#Đề án 844

Startup - Những khía cạnh pháp lý về gọi vốn đầu tư.

Startup - Những khía cạnh pháp lý về gọi vốn đầu tư.

Ngày 28/9, tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đã diễn ra Hội thảo Startup - Những khía cạnh pháp lý về gọi vốn đầu tư nhằm triển khai nhiệm vụ truyền thông cho hệ sinh thái khởi nghiệp thuộc Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844).

Tuyển chọn đơn vị tham gia Đề án 844: Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo đi vào thực chất năm 2020

Tuyển chọn đơn vị tham gia Đề án 844: Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo đi vào thực chất năm 2020

Sau 3 năm triển khai, Đề án 844 đã hỗ trợ được hơn 40 đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước. Tháng 5 này, Đề án 844 tiến hành tuyển chọn các tổ chức tham gia thực hiện nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung vào các đơn vị có chương trình thúc đẩy kinh doanh trong một số lĩnh vực công nghệ chuyên sâu, phát triển mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp trong nước, quốc tế và mở rộng thị trường, kết nối vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.