#GDP

 • GDP năm 2021 ước tính tăng 2,58%

  GDP năm 2021 ước tính tăng 2,58%

  10:17 29/12
 • Tiến sĩ Cấn Văn Lực Tăng trưởng 6.5% là cực khó

  Tiến sĩ Cấn Văn Lực Tăng trưởng 6.5% là cực khó

  16:18 29/06
 • Nền kinh tế chuẩn bị "chạy nước rút"

  Nền kinh tế chuẩn bị "chạy nước rút"

  08:28 15/10
 • Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam còn gặp nhiều thách thức

  Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam còn gặp nhiều thách thức

  00:00 12/10
 • Băn khoăn đánh giá lại quy mô GDP

  Băn khoăn đánh giá lại quy mô GDP

  00:00 12/10
 • Dự báo GDP đạt mức 7% năm 2019: Nhiều tín hiệu lạc quan

  Dự báo GDP đạt mức 7% năm 2019: Nhiều tín hiệu lạc quan

  00:00 12/10
 • GDP tính lại tăng 25,4%: Cẩn trọng với chỉ số nợ công, lạm phát

  GDP tính lại tăng 25,4%: Cẩn trọng với chỉ số nợ công, lạm phát

  00:00 12/10
 • Năm 2019, GDP của Việt Nam dự báo tăng 7%

  Năm 2019, GDP của Việt Nam dự báo tăng 7%

  00:00 12/10
Xem thêm