#quỹ bảo trì

Chủ đầu tư phải trả quỹ bảo trì cho cư dân trong bao nhiêu ngày?

Chủ đầu tư phải trả quỹ bảo trì cho cư dân trong bao nhiêu ngày?

Chính phủ vừa sửa quy định, cho phép ban quản trị chung cư, chính quyền và ngân hàng có thể cưỡng chế đòi quỹ bảo trì cho cư dân sớm hơn.

Tại sao Hà Nội phản đối cưỡng chế chủ đầu tư 'ôm' quỹ bảo trì?

Tại sao Hà Nội phản đối cưỡng chế chủ đầu tư 'ôm' quỹ bảo trì?

UBND TP. Hà Nội cho rằng tranh chấp quỹ bảo trì chung cư là tranh chấp tài sản, thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nên quy định UBND cấp tỉnh ra quyết định cưỡng chế chủ đầu tư chây ì, không bàn giao quỹ cho ban quản trị chung cư là không phù hợp, có thể làm phát sinh quy trình khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành chính phức tạp.

Quỹ bảo trì chung cư: Nên bỏ tư duy không quản được thì dừng

Quỹ bảo trì chung cư: Nên bỏ tư duy không quản được thì dừng

Quy định thu 2% phí bảo trì chung cư là rất cần thiết khi vận hành nhà tòa nhà chung cư. Do vậy, không nên đưa ra đề xuất bỏ thu nguồn tiền này.