#Quảng Yên

Quảng Yên Hướng du lịch gắn di tích lịch sử Bạch Đằng Giang

Quảng Yên Hướng du lịch gắn di tích lịch sử Bạch Đằng Giang

Căn cứ văn bản số 1567/CV-BTGTU ngày 24/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phối hợp tổ chức và cung cấp thông tin tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ năm 2019, UBND thị xã Quảng Yên thông tin cơ bản khái lược nhất về Chiến thắng Bạch Đằng các năm 938, 981, 1288. Một số giá trị nổi bật của khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, hoạt động nghiên cứu khoa học ở di tích, nhận diện và bảo tồn cũng như phát huy những giá trị của di tích lịch sử trong thời gian qua.

Quảng Yên - Thủ phủ xưa và thị xã hiện đại ngày nay

Quảng Yên - Thủ phủ xưa và thị xã hiện đại ngày nay

Thị xã Quảng Yên là đô thị phía Tây Nam của tỉnh Quảng Ninh vốn là thủ phủ của vùng Đông Bắc rộng lớn với bề dày hơn 100 năm lịch sử (1802-1955). Ngày nay, Quảng Yên trở thành một thị xã hiện đại, có vai trò mắt xích quan trọng trong liên kết không gian kinh tế Hạ Long - Hải Phòng.