#Phật pháp

Kinh doanh theo triết lý phật pháp

Kinh doanh theo triết lý phật pháp

Kinh tế học Phật pháp (Buddhist economics) có thể được coi như một phương thức vận hành kinh tế pha trộn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Mô hình này hiện đang ngày càng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và nhiều doanh nhân đã áp dụng nó thành công trong triết lý kinh doanh của bản thân.