#cơ hội vàng

EVFTA - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ có một con đường

EVFTA - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ có một con đường

Hiệp định EVFTA sẽ mở ra cơ hội vàng nhưng đồng thời cũng là thách thức vô cùng lớn cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV). Thông điệp này đã được TS. Tô Hoài Nam – PCT Thường trực kiêm TTK Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) khẳng định với PV Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập.

Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có thể lên tới 700 tỷ USD

Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có thể lên tới 700 tỷ USD

Theo ước tính của Tập đoàn bảo hiểm Swiss Re, tiềm năng khai thác các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có thể lên tới 700 tỷ USD dựa vào tỷ lệ tử vong dự tính. Được xem là cơ hội vàng cho các công ty bảo hiểm tại Việt Nam.