#nhà khoa học

Thủ tướng đặt hàng các nhà khoa học, các trí thức nhiều đề tài quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Thủ tướng đặt hàng các nhà khoa học, các trí thức nhiều đề tài quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu tại Hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ nhiều trăn trở, suy nghĩ để phát huy hơn nữa nguồn tài nguyên trí tuệ của đất nước. Ông nhấn mạnh, chúng ta phải có nhận thức mới, tư duy khoa học mới gắn với những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn đời sống, nhất là đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Có nên dừng Dự án mỏ sắt Thạch Khê?

Có nên dừng Dự án mỏ sắt Thạch Khê?

Trong báo cáo gửi Chính phủ đầu 10/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đề nghị Thủ tướng cho dừng dự án tổ hợp khai thác, tuyển quặng sắt ba nhà máy luyện thép 2 triệu tấn/năm (do Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như của UBND tỉnh Hà Tĩnh lại trái ngược với quan điểm của Bộ Công Thương và của 65 nhà khoa học của Hội Khoa học Công nghệ mỏ và của các nhà đầu tư.