#năng lượng sạch

Đồng bằng Sông Cửu Long tập trung vốn đầu tư vào năng lượng sạch

Đồng bằng Sông Cửu Long tập trung vốn đầu tư vào năng lượng sạch

Hiện nay xu hướng toàn cầu hóa đang tập trung hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường. Chính vì thế năng lượng sạch đang không ngừng được chú trọng và sử dụng rộng rãi. Đặc biệt, Đồng bằng sông Cữu Long là một trong những khu vực địa lý có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển mạnh các nguồn năng lượng sạch.

Cung cầu ngành điện sẽ cân bằng hơn trong năm 2021

Cung cầu ngành điện sẽ cân bằng hơn trong năm 2021

CTCP Chứng khoán SSI vừa cập nhật báo cáo ngành điện với kỳ vọng cung cầu cân bằng hơn trong năm 2022. Tuy nhiên, SSI cũng lưu ý trong triển vọng ngành điện năm 2021, lợi nhuận của nhà máy nhiệt điện sẽ bị ảnh hưởng do công suất tăng mạnh ở nhóm năng lượng mặt trời, nhu cầu tiêu thụ điện còn thấp và chu kỳ thời tiết La Nina.

Việt Nam tham dự trực tuyến Đối thoại chuyển đổi năng lượng Berlin 2021

Việt Nam tham dự trực tuyến Đối thoại chuyển đổi năng lượng Berlin 2021

Vừa qua, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã tham dự trực tuyến Đối thoại quốc tế về chuyển đổi năng lượng Berlin năm 2021 và thảo luận tại Phiên họp với chủ đề Thiết kế thị trường thông minh cho chuyển đổi năng lượng toàn cầu.