#kết nối giao thương

 • Hà Nội đẩy mạnh kết nối giao thương, tiêu thụ các sản phẩm OCOP của thành phố và các địa phương

  Hà Nội đẩy mạnh kết nối giao thương, tiêu thụ các sản phẩm OCOP của thành phố và các địa phương

  15:25 22/12
 • Talkshow: Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hàn Quốc-Việt Nam (Phần 2)

  Talkshow: Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hàn Quốc-Việt Nam (Phần 2)

  18:30 31/07
 • Hàn Quốc là quốc gia có số lượng thương vụ đầu tư nhiều nhất vào các startup Việt Nam

  Hàn Quốc là quốc gia có số lượng thương vụ đầu tư nhiều nhất vào các startup Việt Nam

  15:24 21/09