#luật doanh nghiệp

Sửa đổi Luật Doanh nghiệp: Nên lấy quyền lợi chính đáng của cổ đông làm mục tiêu!

Sửa đổi Luật Doanh nghiệp: Nên lấy quyền lợi chính đáng của cổ đông làm mục tiêu!

Theo kế hoạch, ngày 15-11 tới Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi một số điều Luật Doanh nghiệp năm 2014. Một trong những nội dung quan trọng của Luật Doanh nghiệp là quyền của cổ đông, tuy nhiên dự luật sửa đổi lần này vẫn chưa khắc phục được “khoảng trống quyền lực” trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng phần lớn cổ phần phổ thông.

Những “khe hở” và “điểm nghẽn” của Luật Doanh nghiệp

Những “khe hở” và “điểm nghẽn” của Luật Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2014 được dư luận chung đánh giá là một đạo luật tốt, nhưng luật này vẫn còn một số “khe hở”, nếu không muốn nói là không logic, thậm chí sai.