#ATGT

Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ 10 năm tới

Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ 10 năm tới

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

6 giải pháp và 6 sáng kiến đột phá giúp giảm sâu tai nạn giao thông

6 giải pháp và 6 sáng kiến đột phá giúp giảm sâu tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, tình hình tai nạn giao thông của 9 tháng đầu năm 2020 so với 9 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 18,31%, số người chết giảm 13,84%, số người bị thương giảm 20,9%. Trong khi đó, năm 2019 được đánh giá là năm giảm sâu tai nạn nhất trong 10 năm qua. Vậy Vụ ATGT đã có những sáng kiến và giải pháp gì?

Hà Nội: Huy động tổng lực đảm bảo trật tự, ATGT dịp lễ Quốc khánh 2/9

Hà Nội: Huy động tổng lực đảm bảo trật tự, ATGT dịp lễ Quốc khánh 2/9

Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 85/BATGT-VP về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019.